ניהול סיכונים בארגון


ניהול סיכונים בארגון - בעידן החדש

 

סיכונים בתעשייה ובחברות היי טק
 

ניהול חברות כרוך באופן מובנה בקיומם של סיכונים שונים, ועל אחת כמה וכמה חברות תעשייתיות אשר בהן קיימים סיכונים נוספים לסיכונים פיננסיים וסיכוני שוק, מעצם אחזקת מלאים, מכונות וציוד.

ניהול סיכונים הוא תהליך הקשור בניהול שוטף ומטרתו לאתר סיכונים/מפגעים. הערכת עוצמת הפגיעה/הנזק. תעדוף הטיפול בהם על פי העוצמה. הגדרת השיפור הנדרש וההשקעה הנדרשת לשיפור ובקרה על ביצוע פעילויות השיפור. בחירת הארגון באופן הטיפול, כמו גם אימוץ מדיניות המתאימה לטיפול בסיכונים, הינו שלב קריטי בתהליך כולו.

ניהול סיכונים בארגון

תגובה מהירה שעושה את ההבדל

טיפול בסיכונים מהווה למעשה את איתורם של הסיכונים, מדידתם, החלטה על סוג המענה שיינתן בגינם, תשומת לב ופיקוח מתמיד אחריהם. ככזה, יש לקיימו באופן שוטף על מנת להפחית את השפעת הסיכונים על השגת יעדי החברה.

ניהול סיכונים בארגון ישפר את הבקרות הפנימיות בתהליכי העבודה, ייעל את תהליכי העבודה בארגון, יתכן ויצמצם סיכונים תפעוליים וסיכונים למעילות והונאות, יאפשר שקיפות גבוהה יותר של המידע והידע הקיימים בארגון ויאפשר פיקוח ושליטה גבוהה על פעילויות עובדי הארגון.

יישומו של תהליך ניהול סיכונים בארגון על פי מתודולוגיה מובנית ישפר וימקסם את תוצאות הארגון.

נהלי אבטחת מידע למניעת פריצה לארגון - לחץ כאן לפרטים

למידע נוסף אודות שלומי אדר ייעוץ בטחוני - לחץ כאן

תוכנה לניהול סיכונים תפעוליים בארגון - כדאי להכיר!

תוכנה לניהול סקרי ביטחון (DRP) - לחץ לפרטים

מהו סקר הנהלה? כלי ביקורת חשוב

 

Company Slogan

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form.