נהלי שרשרת אספקה

בניית נהלי שרשרת אספקה לחברות וארגונים

 

חברתנו בונה עבורכם מערך נהלים והנחיות לניהול שרשרת האספקה המאפשרים לחברות ועסקים לבחון בצורה אובייקטיבית, מקצועית ובלתי תלויה. האיומים והסיכונים שבגינם קיימת אפשרות פוטנציאלית שהחברות, ארגונים או עסקים עשויים להיפגע כתוצאה מתקלות אבטחה בשרשרת האספקה.

אלו עשויים להסב נזק לציבור העובדים והמבקרים אשר פוקדים את החברות והארגונים לצד פגיעה פוטנציאלית גם בחומרי הגלם. תוצרת גמורה וכן במכלול תהליכי עבודה אשר עשויים להסב אובדן כספי במוקדים דוגמת: מרכזים לוגיסטיים, מחסנים קטנים, חברות הפצה  ושינוע, חברות אחסון, יצרנים ויבואנים של מוצרים קבועים ומוצרים מתכלים, יצרני דלק ואנרגיה וגופים עסקיים נוספים.
 

באמצעות פיתוח מתודולוגיה לסיכול מהלכי חבלה בשרשרת האספקה המתמקדת באמות המידה הנדרשות לניהול של שרשרת האספקה בהיבט הביטחוני לכל הארגונים אשר פועלים במרכזים לוגיסטיים, מפעלים, מחסנים ראשיים, מחסנים מישנים ויצירת כלים להגברת המודעות ושיטות  אכיפה ובקרה מונעת.

מניעת אובדן פחת - מידע נוסף

ניהול שרשרת האספקה

 

הגדרות נפוצות בתהליכי ניהול מחסנים
 

טובין - ציוד וחומרים המאוחסנים והמסופקים ע"י המחסן הכללי
מערכת אינטגרל - מערכת ממוכנת לניהול הזמנות ומעקב אחר מלאי.
חוסר - היעלמם של טובין על כל צורותיהם כגון: גניבה, השמדה, אובדן, אי איתור וכו' ואי התאמת היתרה לרשום בספרי המחסן.
עודף - הימצאות טובין בכמות העולה על הרשום בדוחות המלאי או מסמכים אחרים המהווים אסמכתא לכמות אשר אמורה להימצא במחסנים.
נזק - שבר או קלקול הנגרם לטובין שלא כתוצאה מבלאי רגיל או משימוש רגיל ומושכל בהם

 

נהלים לדוגמא (רשימה חלקית)

קבלת טובין
ניפוק טובין מהמחסן
שיגור והפצה מהמחסן
בקרת מלאי
תפעול ועיתוד מלאי במחסנים
השמדה ופינוי פסולת תעשייתית
ביטחון מכולות ונגררים
ביטחון בתנועה
דיווח על תקריות/ הסלמה

 

 

 

 

 

 

Company Slogan

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form.